Röntgenresultat

Väntar Du på resultatet av höftleds – och armbågledsröntgen på Din retriever?

Kanske har Du glömt att betala in avläsningsavgiften till SJR?

 

Sedan ett par månader tillbaka har SJR ett antal röntgencertifikat som ej betalats av hundägare.

För att få ut hundens avläsningsresultat ska man sätta in 310 SEK på SJRs plusgiro 19 12 63 -3.

Märk inbetalningen tydligt med ditt namn samt hundens reg.nummer.

 

Man kan INTE ringa och få förhandsbesked om avläsningsresultatet!