Rykten…

Det har pågått / pågår livliga diskussioner på olika sociala medier om vad som hände på årsmötet. Många grupper återspeglar inte klubben eller mötets resultat. Grupperna administreras inte av oss utan är privata initiativ utom vår kontroll i klubben, de har i en del fall vårt namn och vår logga så de kan misstas för att uttrycka klubbens officiella hållning. Tyvärr har vi uppmärksammat att diskussionerna i många fall inte håller den goda ton vi uppmanade om. Situationen är alltså beklaglig då detta kan skada klubbens rykte och framtid.

Styrelsen arbetar för att dessa grupper antingen stängs eller byter namn och logotyp som inte förknippas med oss eller vår verksamhet. Vi vill tydliggöra att vi är en enad förening och att det endast finns en hemsida och en facebookgrupp där vi publicerar information.

Med hoppfulla hälsningar att vi snart kan återkomma med trevligare meddelanden!
/Styrelsen