Sen avbokning

I dessa tider kan förutsättningarna ändras snabbt, och man kan inte alltid välja själv. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer bör man inte resa längre från hemorten än 2 timmar. 

Därför har vi nu fått några platser lediga till Maltesholmshelgen den 23 och 24 maj! Gå in i webutiken och anmäl dig! Ett ypperligt tillfälle för bra träning för Åsa Norrby på Maltesholm. 

Men tänk på restriktionerna ang. hur lång din resa blir från hemorten. Läs gärna mer om hur Jaktretrieverklubbens styrelse agerar kring Corona/Covid-19.