Styrelsen informerar


Under den kommande helgen är det dags för första styrelsemötet efter extrastämman.
Vi kommer utvärdera året så här långt, titta på de ärenden och skrivelser som kommit in och dra erfarenheter, 
så att vi sen kan lägga allt fokus på arbetet vidare.
Vi återkommer med uppdateringar under nästa vecka!
 
Styrelsen