Till klubbens Apportörer

Ordförande Håkan Hansson

Jag vill börja med att tacka för förtroendet som klubbens nyvalde ordförande.

Vem är jag?

Jag har varit medlem nästan sedan klubben startades för elva år sedan och engagerad till och från med diverse uppdrag. Tidningen Markerat var mitt ansvar under några år och jag har även varit tränare i klubben ett antal år.

Jag bor i ett litet samhälle – Skurup – på den skånska landsbygden. För närvarande har jag och min fru Tina fyra labradorer i huset (och nio jaktspaniels, cockrar & springrar). Den mesta av fritiden går till hundar och jakt.

Jakten är nästan uteslutande småviltsjakt, då jag ansvarar för jakten- och viltvården på Svenstorps Gods i Skåne.

Att arrangera godsjakter på småvilt har gett mig en förståelse för hur viktigt det är med bra hundar och bra hundförare.  Därför ligger det i mitt intresse att ha en fungerande verksamhet för våra hundförare.

 

Jaktretrieverklubben har för mig varit den självklara klubben. Det är en klubb som helt riktar sig till retrievern som jakthund.

 

Vi har garanterat den bästa kursverksamheten i landet för apportörer. Kursverksamheten är basen i en verksamhet som denna och en förutsättning för att vi ska få duktiga apportörer till våra jakter.

Det handlar inte bara om att ha en duktig hund, både hunden och föraren måste veta hur man uppträder på jakter. Det är en möjlighet man får under utbildningens gång, med möjlighet att följa med på jakter för att se och lära.

 

Klubben har även en provverksamhet, som jag ser som helt nödvändig för att vi ska få en bra utvärdering av våra hundar, som ska gå i avel. Det är även en kul fritidsaktivitet, där man får ett kvitto på hur man själv är som tränare.

 

Min uppfattning är att det primära i klubbens verksamhet ska vara att ta fram bra jakthundar och hjälpa alla nya retrieverägare att komma rätt i sin träning av hunden.

 

Jag hoppas att jag kan bidra med att utveckla vår klubb.

En förutsättning för jag ska klara det är att vi i styrelsen får förslag och synpunkter på klubbens verksamhet. Då menar jag inte bara det som man inte är nöjd med, utan även det som är bra.

Precis som i hundträningen behöver verksamheten både beröm och tillrättavisning för att bli bättre.

 

Er ordförande

Håkan Hansson

Ordförande Håkan Hansson
Ordförande Håkan Hansson