Till samtliga medlemmar!

Vi vill med anledning av att två styrelsemedlemmar av personliga skäl valt att avsluta sina pågående uppdrag, berätta vad styrelsen fattat för beslut för att vi skall kunna bedriva verksamheten under innevarande verksamhetsår. Vi tycker naturligtvis detta är oerhört tråkigt och tackar respektive för deras insatser under tiden i styrelsen.

 

Under ett extra inkallat styrelsemöte som hölls på grund av den uppkomna situationen, har styrelsen nu valt Johan Olsson till Vice Ordförande samt sammankallande för Markprovsutskottet.

Som efterträdare för Johan Olssons tidigare post som sammankallande för PR & Informationsutskottet har Kristine Olsen valts och för den vakanta ledamotsplatsen i styrelsen har suppleant inträtt.

 

Som alla förstår innebär detta nu att vi i dagsläget har en ny utmaning i att bärga de engagemang som vi förutsatt oss och att vi nu måste blicka framåt.

Bland det mest akuta så föreligger ett behov, som nu är större än tidigare, att var och en klargör vad man kan bidra till då klubbens aktiviteter och prov. Det kräver att fler engagerar sig i våra prov och kurser för att det ska bli bra. För att kunna arrangera kurser och prov behöver vi fler som hjälper till som tränare, provledare, kastare, skyttar, dog steward och i våra utskott allt under det att vi därigenom blir både bättre hundförare och jägare.

 

Mvh styrelsen i Jaktretrieverklubben.