Träning i sydskånska betor

Bosse Nilsson bjöd på två dagar med jaktrealistiska övningar i de skånska ”bedorna”. Han delade generöst med sig av allt sitt kunnande.

Grundtanken i all träning skall vara att bygga upp, inte visa upp hundens förmåga.

Nedan finns några stillbilder från kursen. Hade det varit en film hade den troligen haft titeln ”Blåsningen II” med tanke på de yttre förhållanden som rådde under lördagen.