Två dagar med träning och jakt i Skåne

Tränings- och jaktdag på skånskt gods 30 och 31 oktober!

Alla platser är bokade.

Jaktretrieverklubben bjuder sina medlemmar den 30 och 31 oktober för att medverka under en jaktdag på ett gods i östra Skåne. Adress fås närmre jaktdagen.

Träningsjakten är för dig som är nybörjare eller har en ung hund som behöver få rutin för jakt. Jakten är endast på änder och vi erbjuder 12 apporteringsplatser där du får med dig en egen skytt och en instruktör som lotsar dig genom dagen på ett tryggt och informativt sätt.

Minimikrav: Avlämning i hand, gå fot, vara tyst bredvid sin förare, komma på inkallning, hunden ska vara van vid skott och bör vara >2 år.
OBS! För mindre rutinerade medlemmar kommer det komma en liknande dag med lägre tempo.

INFO

Fredag den 30/10 samling kl. 13.00
Vi ses mätta för dagen och har teori och praktisk hundträning. Teorin hålls på sal där vi går genom hundens jaktliga egenskaper, vad som är apportörens uppgift, vad man bör göra respektive inte göra, lämplig klädsel, utrustning, vi kommer också gå genom viltetik samt träning på jaktligt vis i teorin.
Avslut runt 17.30.

Lördagen den 31/10
7.45-8.30 Frukost.
8.30-10 Träning.
10.00– ca18.00 Jakt med avbrott för lunch.
Dagen avslutas med kaffe och kaka samt tid för frågor.

Kostnad:
2 500 kr/ekipage då ingår frukost, lunch och fika.
Max 12 ekipage.

Alla platser är bokade.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE OCH DU MÅSTE ANMÄLA TILL BÅDA DAGARNA!

Övriga frågor? Kontakta Anni Frick, annifrick@live.com, 0709-75 43 09
Inga frågor är för dumma att ställa! Adress fås närmre jaktdagen.

Medtag: hörselskydd, stövlar, hund, koppel, kläder efter väder, vatten, dummieväska, pipa och ev. eget anteckningsmaterial.

Med anledning av COVID-19: Du som inte har symptom som kan tyda på COVID-19 är välkommen att delta från hela Sverige. Återbetalning sker utan uppvisande av läkarintyg om du blir sjuk.
För samtliga deltagare är god handhygien viktigt. Alla deltagare förväntas ta med egen handsprit eller motsvarande för att säkerställa god handhygien.

Jaktretrieverklubbens logo