Vädrets makter

Tyvärr måste Markprov, Öppen klass i Norrtälje den 25 november ställas in! Dammarna där provet skulle gå, har redan fryst. 

Alla som har anmält sig kommer att kontaktas av provledaren.

Foto: Nils-Olof Sandberg