Valberedning

Jaktretrieverklubbens valberedning har påbörjat sitt arbete med att komma med förslag till nästa års styrelsen.

Har du lust att delta i arbetet i styrelsen eller förslag på sammansättning av styrelsen samt utskotten så tveka inte att kontakta valberedningen.

Jaktretrieverklubbens verksamhet är beroende av våra medlemmars engagemang, ta chansen att vara med att påverka och utveckla Jaktretrieverklubbens verksamhet!

/ Valberedningen, sammankallande Sven Follin: 070-565 52 69 sf@geologic.nu