Valberedningens förslag till årsmötet 2019

Ordförande: omval Johan Olsson på 1 år till.
Ledamot 2 år vardera omval på Ulla Olsson, nyval Åsa Norrby.
Suppleanter Clara Andersson o Caroline Lillrud på vardera 1 år.

Revisor Anders Lindahl och Fredrik Grip på vardera 1 år. Årsmötet beslutar vem av dem som ska revidera SJR.
Revisorsuppleant: Karin Skoog, 1 års mandat

Valberedningen
Tina Hansson, sammankallande
Mads Kristoffersen
Anna Johnsson Andersson