Valberedningens förslag till extrastämman den 28 augusti 2017

Valberedningens förslag till kvällens fyllnadsval är:

  • Ordförande (1 år) Jan Wiberg
  • Ledamot (2 år) Pia Larsson
  • Ledamot (2 år) Tomas Söderström
  • Ledamot (1 år) Christer Johansson
  • Suppleant (1 år) Gudrun Anstren
  • Suppleant (1 år) Lotte Lydeking
  • Suppleant (1 år) Rune Veneke

Styrelsen informerade valberedningen den 12 augusti att enligt gällande praxis för ideella föreningar är förtroendevalda personer som avgått ej valbara under det räkenskapsår som man avgick. Därmed är Jan Wiberg, Pia Larsson och Tomas Söderström inte valbara. Likaså måste man ha varit medlem i 6 månader för att få rösträtt och bli valbar, vilket inte Rune Veneke, Gudrun Anstren och Lotte Lydeking har varit.

För mer information, läs gårdagens inlägg –>

Styrelsen