Vårtankar

Retrievervänner,

I slutet av april klarades den sista delen av årets årsmöte av genom att revisorernas revisionsberättelse gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarisfrihet för verksamhetsåret 2010. I samband med årsmötet ändrades styrelsens sammansättning på sätt som framgår av annan plats på hemsidan. Tyvärr lämnade en av de nyvalda ledamöterna – den nya kassören – sitt uppdrag kort före det extra årsmötet i april. Detta var ju ytterst beklagligt och styrelsen söker därför just nu med ljus och lykta efter någon bokföringskunnig, som är villig att vara kassör under innevarande verksamhetsår. Anna von Blixen-Finecke – som i höstas vänligen ställd upp för klubben och hoppade in som kassör, har meddelat att hon kan fortsätta tills vi hittar en ersättare. Detta är jag och klubben oerhört glada och tacksamma för! Är det någon som kan tänka sig att hjälpa klubben i denna prekära situation och åtaga sig uppdraget som kassör, då är Du varmt välkommen att kontakta undertecknad eller någon annan i styrelsen.

Precis när förberedelserna inför klubbens deltagande vid årets jaktmässa på Elmia i Jönköping hade börjat ta form, fick vi besked att klubben inte fick ha någon uppvisning på mässan (inte Jaktspanielklubben heller för den delen). Orsaken till detta är- som jag har uppfattat det – att SKK/SSRK har krävt ensamrätt till att hålla uppvisningar. Detta besked medförde, att klubben tackade nej till att deltaga i mässan. Min enkla tolkning av den uppkomna situationen är, att det egentligen är ett mycket gott betyg till vår klubb och Jaktspanielklubben, när SKK/SSRK inte vill ge mässbesökare möjlighet att jämföra uppvisningar från de olika klubbarna.

I skrivandets stund har två Working Tests i vinnarklass redan avklarats med två olika vinnare; Maria Sandberg med Perdix Gundogs G9 och Tina Hansson med Markprovsmästare 2008 Perdix Gundogs Proud Mary. Stort grattis till er båda!!

Klubben har även haft en mycket lyckad träningshelg med det danska ”fenomenet” Janne Vendelbo. Varmt tack till er -Susanne Meurling och Marie Bengtsson från TU- för allt ert arbete med att anordna träninghelgen.

Just nu pågår förberedelserna inför klubben jubileumshelg i början av juli månad; glöm inte bort att anmäla Dig!

Det är för övrigt många spännande aktiviteter framöver. Förutom omnämnda jubileumshelg står på agendan bland annat ytterligare en spännande träningshelg i juni med John Cavana – professionell tränare från England- apporteringsprov, Working test, deltagande i mässor, familjedag på Börringe skjutbana och betträning med den ” danska engelsmannen”Henrik Vilendal! Det är verkligen inte dåligt för vår lilla klubb, att ha ett så attraktivt och späckat program för våra medlemmar!

Väl mött framöver!

PG