Viktig info från kassören

VIKTIG INFO till alla som betalar in till våra olika prov, träningar & dyl !!

Skriv VEM det gäller och till VILKET prov som ni betalat in för, datum och typ av prov/träning ex markprov/betträning etc.

Betalar duin för flera hundar eller prov till måste det också anges.

Detta är för att undvika fel då vi hanterar mer än 1500 inbetalningar/år till PlusGirot till våra arrangemang.

Tack på förhand!

Hälsningar Johanna

Kassör i Jaktretrieverklubben