Mötesprotokoll

37 inlägg

Nedan läser du styrelsemötenas protokoll.

Jaktretrieverklubbens logo

Jaktretrieverklubbens extrastämma den 28 augusti 2017 i Helsingborg

Klubbens ordförande Johan Olsson hälsade alla varmt välkomna och informerade kort om varför styrelsen utlyst denna extrastämma. Extrastämman öppnades och Marie af Ugglas, JSK:s ordförande, valdes till mötesordförande. Mötet godkände röstlängden. Styrelsen hade utsett Lennart Spangenberg till mötets sekreterare. Därefter valdes PG Hansson och Anders Lindahl till justeringsmän tillika rösträknare. […]