Styrelsen informerar


Registrering och meriter

På Jaktretrieverklubbens årsmöte beslutades att under 2018 låta SKK-registrerade hundar starta på klubbens WT prov upp till WT ÖKL mot en tilläggskostnad på 50 kr. Det innebär en möjlighet att prova på klubbens prov utan att SJR-registrera sin hund. Dock måste medlemskap i Jaktretrieverklubben lösas som vanligt. SJR registrerar endast […]


Dispens

JRK har fått dispenser för träning och tävlingsverksamhet under hundförbudstiden För att en jaktretriever ska kunna arbeta under sin förare under jaktsäsongen är det viktigt med träning.  Under perioden 1 mars till den 20 augusti infinner sig den så kallade hundförbudstiden. Under den ska hundar hållas under tillsyn så att […]


Förslag till nya stadgar

Sedan hösten 2017 har styrelsen arbetat med att ta fram ett nytt förslag på stadgar för klubben.  Resultatet ser du här nedan för granskning av alla medlemmar.   Du som är medlem kommer att få ett mail med en länk till en enkät där du kan ge dina synpunkter på […]


1 av fredagens unghundar

Juniortest

Jaktretrieverklubben inför nu ett test för unga hundar. Vi kallar det Juniortest! Här har du möjlighet att testa din unga hund (upp till 18 månaders ålder), för att se dess jaktliga egenskaper och hur långt ni har kommit i er träning. Juniortestet, är ett inofficiellt prov, och stambokförs inte. Läs […]


God Helg

Jaktretrieverklubbens styrelse vill passa på att önska er alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År! Julen är en familjehögtid då mat och dryck står i centrum men också tid att umgås med släkt och vänner. För många av oss är jakt med apportör ett sätt att umgås. […]


Info från styrelsemötet

Styrelsen har haft möte och här kommer information om de viktigaste punkterna. Markprovssäsongen är säkrad och de på hemsidan publicerade proven kommer att kunna genomföras, vi hoppas på ett gott deltagarantal. Mästerskapet kommer i år att gå på Charlottenlund utanför Ystad. Provet kommer att dömas av Carsten Junker Nissen, Henrik Vilendal, Kenneth Rajczyk […]


Styrelsen informerar

Under den kommande helgen är det dags för första styrelsemötet efter extrastämman. Vi kommer utvärdera året så här långt, titta på de ärenden och skrivelser som kommit in och dra erfarenheter,  så att vi sen kan lägga allt fokus på arbetet vidare. Vi återkommer med uppdateringar under nästa vecka!   […]


Lämnar sitt uppdrag

Vi vill meddela att Kristine Olsen har valt att lämna sitt uppdrag som suppleant i styrelsen pga. personliga skäl. Vi är mycket glada att hon även fortsättningsvis kommer att vara aktiv i klubben utanför styrelsearbetet. Styrelsen vill passa på att varmt tacka henne för det arbete hon har lagt ner […]


Rykten…

Det har pågått / pågår livliga diskussioner på olika sociala medier om vad som hände på årsmötet. Många grupper återspeglar inte klubben eller mötets resultat. Grupperna administreras inte av oss utan är privata initiativ utom vår kontroll i klubben, de har i en del fall vårt namn och vår logga […]


NU räcker det…

Det är med stor sorg i hjärtat och sinnet som jag skriver detta till er medlemmar i Jaktretrieverklubben. Under alla mina år i klubben, som medlem, som utskottsmedlem och som styrelsemedlem har jag aldrig tidigare upplevt det som har skett inom klubben den sista tiden. Jag kan – och vill […]


VILKET JUBILEUM!

För 15 år sedan bildades Jaktretrieverklubben med målsättning att bli det självklara valet för jägare med retriever. Vi ville ha träningar och jaktprov som utvecklade hundar och hundförare och tränare och jaktprovsdomare som kunde bidra till att våra hundar och vårt avelsmaterial ständigt förbättrades. Det har varit 15 ganska långa […]


Plats kvar pga återbud!

På grund av sent återbud, har vi nu några platser kvar till denna träning! Apporteringsträning med inriktning vattenträning den 28-29 maj i Agusa vilthäg Du är hjärtligt välkommen på apporteringsträning med inriktning vattenträning. Instruktörer är Marieth Johansson och Marie Strauss.   Du som kursdeltagare måste ha grunderna i apportering på […]


Att registrera sin hund i SJR

Det känns fantastiskt att lägga ut denna info på vår sida! Med den “explosion” av registreringar det blivit den senaste tiden känns det som vi behöver underlätta för alla nya medlemmar. När ni ska registrera era hundar i SJR, går ni till www.sjr.nu/enskild-hund, där finner ni blankett som ska fyllas i och […]

Daphne

Ordförande Håkan Hansson

Ordförande har ordet

2015 har varit ett fantastiskt år för vår klubb, medlemsantalet har ökat mer än någonsin. Vi hade 255 medlemmar vid årsskiftet, och det är medlemmar som har jakt och apporteringen som intresse! Aktiviteten på Facebook är även det ett tecken på att många har ett ökat intresse av klubben. Facebook […]


Hej alla klubbmedlemmar!

Jag hoppas att ni all har haft en skön och avkopplande jul- och nyårshelg. 2013 har varit ett bra år för klubben med många aktiviteter. Träningsutskottet har erbjudit mängder av träningstillfälle, både med tränare från Storbritannien, Danmark och Sverige. Det har även erbjudits träningar på riktig småviltsjakt, något som verkligen […]


Till klubbens Apportörer

Jag vill börja med att tacka för förtroendet som klubbens nyvalde ordförande. Vem är jag? Jag har varit medlem nästan sedan klubben startades för elva år sedan och engagerad till och från med diverse uppdrag. Tidningen Markerat var mitt ansvar under några år och jag har även varit tränare i […]


Retrievervänner!!

När nu året närmar sig sitt slut och många av oss ser fram emot lite ledighet under julhelgerna finns det anledning att blicka lite tillbaka på det gångna året. Klubben har som tidigare år haft en ganska omfattande verksamhet i form av kurser och prov. När det gäller kursverksamheten kan […]


Klubb med fart

Retrievervänner! Som redan framgår av hemsidan (klubben har i Sofia Asklund verkligen en hypersnabb webmaster!) har vi traditionsenligt deltagit i Jakt- & Fiskemässan på Bosjökloster i Skåne. Under helgen hade vi såväl uppskattade uppvisningar som en välbesökt monter, vilket var väldigt roligt! Extra kul var att vi fick 49 nya […]


Positivt, generöst, glädjande

Retrievervänner! Efter att i tre dagar ha deltagit i firandet av Jaktretrieverklubbens 10-årsjubileum, måste jag framför mitt stora TACK till alla – såväl funktionärer som deltagare- som på olika sätt bidrog till att genomföra de olika aktiviteterna på ett helt fantasiskt sätt! Det är såklart omöjligt att summera alla intryck […]


Vårtankar

Retrievervänner, I slutet av april klarades den sista delen av årets årsmöte av genom att revisorernas revisionsberättelse gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarisfrihet för verksamhetsåret 2010. I samband med årsmötet ändrades styrelsens sammansättning på sätt som framgår av annan plats på hemsidan. Tyvärr lämnade en av de nyvalda ledamöterna – […]


Retrievervänner!

Äntligen har något som kan likna vår infunnit sig och ett säkert vårtecken är klubbens årsmöte som både avslutar den gångna säsongen och inleder den kommande. Årsmötet avhölls som utannonserat på Malmö Djursjukhus den 17 mars. Dessvärre hade jag själv ingen möjlighet att närvara eftersom jag hade en tjänsteresa utomlands, […]


Julhälsning

Retrievervänner, År 2010 närmar sig sitt slut och det är snart dags att blicka tillbaka på det gångna året. Precis som tidigare år har klubbens kärnverksamheter – kurser och prov – haft ett till antalet mycket gott deltagande.  Detta är såklart mycket glädjande. Trots en välplanerad markspovssäsong fick klubben dessvärre […]


Välkommen till vår nya hemsida!

Som framgår har hemsidan fräschats upp genom ett samarbete med Sofia Asklund på AsklundDesign. Vår ambition har varit att skapa en estetiskt tilltalande och samtidigt lättöverskådlig hemsida. Även om hemsidan inte är helt färdig (det blir väl egentligen aldrig en hemsida..) så är den färdig nog för att sjösättas . […]


Juni 2010

Klubbmedlemmar! Vi har en spännande säsong framför oss med olika kurser och prov under våren och sommaren. Som redan har framgått på vår hemsida har den ”danske engelskmannen” Henrik Vilendal accepterat att komma hit även i år för att hålla kurs under ett veckoslut i maj månad. Om ni inte […]