Styrelsen informerar

36 inlägg

Valberedning

Jaktretrieverklubbens valberedning har påbörjat sitt arbete med att komma med förslag till nästa års styrelsen. Har du lust att delta i arbetet i styrelsen eller förslag på sammansättning av styrelsen samt utskotten så tveka inte att kontakta valberedningen. Jaktretrieverklubbens verksamhet är beroende av våra medlemmars engagemang, ta chansen att vara […]

CORONA / COVID-19

Publicerat 29 oktober, 2020 Styrelsen i Jaktretrieverklubben fattar beslut om att ställa in helgens planerade träningsjakt i Skåne. 27/10 fattade Folkhälsomyndigheten beslut om att införa nya lokala allmänna råd i Skåne givet smittspridningen av COVID-19. Råden är mer långtgående än de råd som gäller hela landet och riktar sig både […]

Hej medlem!

Jaktretrieverklubbens styrelse vill gärna ta del av dina åsikter och förslag så att vi på bästa sätt tillsammans kan utveckla klubben. Vi vill utveckla klubbens arbete så att den bättre möter våra målsättningar och att du som medlem får ett större mervärde av ditt medlemskap, t.ex. genom bättre sponsoravtal, bättre […]

Åsa Norrby med hundar

Utsedd B-panel domare

Åsa Norrby utsedd till Panel B domare i Jaktretrieverklubben. På styrelse mötet den 14 januari beslöt styrelsen att stödja MU:s förslag att ge Åsa Norrby B-panels status.

JRK årsmote 2019

JRK Årsmöte 2019

Klubben höll sitt årsmöte i centrala Stockholm den 23 mars. Många glada klubbmedlemmar slöt upp i Walter Borg Jakt & Fritid butikslokaler på Kungsgatan. För er som inte kunde vara med hittar ni här JRK – Verksamhetsberättelse 2018 och Verksamhetsplan 2019. Årsmötesprotokollet kommer att publiceras så snart det blivit justerat. Under […]

Jaktretrieverklubbens logo

Valberedningens förslag till årsmötet 2019

Ordförande: omval Johan Olsson på 1 år till. Ledamot 2 år vardera omval på Ulla Olsson, nyval Åsa Norrby. Suppleanter Clara Andersson o Caroline Lillrud på vardera 1 år. Revisor Anders Lindahl och Fredrik Grip på vardera 1 år. Årsmötet beslutar vem av dem som ska revidera SJR. Revisorsuppleant: Karin […]

Jaktretrieverklubbens logo

Dagordning för Årsmöte 2019

Hej medlem! Här kommer information inför vårt årsmöte om dagordningen samt ett meddelande från valberedningen. Valberedningen hälsar att de påbörjat sitt arbete. Om ni har tankar om styrelsens konstitution inför det kommande året är ni välkomna att kontakta sammankallande för valberedningen, Tina Hansson, som kan nås på tina@countrysportskennel.se. Övriga i […]

Platsen för JRK Årsmöte 2019

Jaktretrieverklubbens årsmöte 2019 kommer att hållas lördagen den 23 mars, klockan 15:00. Plats kommer att vara i Walter Borgs butikslokaler på Kungsgatan 57B i Stockholm. Vi tackar redan nu för hjälp med lokalen och hoppas att så många medlemmar som möjligt kan närvara. Vi kommer att hålla årsmötet efter ordinarie […]

Hej Medlem!

På nyårsafton skickade vi det senaste digitala numret av Markerat till din e-mail, vi hoppas att du har uppskattat läsningen. Om du inte har fått tidningen så kan det bero att vi inte har en aktuell e-mailadress till dig. Skicka i så fall ett kort mail till pr@jaktretrieverklubben.se så skickar […]

God Helg

Jaktretrieverklubbens styrelse tackar alla medlemmar för ett underbart år! Ett år som varit fyllt med prov, träning, skratt och fina hundstunder. Vi ser fram emot 2019 med nya möten, fler kunskaper och glädjeämnen. Vi ses redan den 12 januari i Ystad, på årets första Markprov Öppen klass! Nu önskar vi […]

Registrering och meriter

På Jaktretrieverklubbens årsmöte beslutades att under 2018 låta SKK-registrerade hundar starta på klubbens WT prov upp till WT ÖKL mot en tilläggskostnad på 50 kr. Det innebär en möjlighet att prova på klubbens prov utan att SJR-registrera sin hund. Dock måste medlemskap i Jaktretrieverklubben lösas som vanligt. SJR registrerar endast […]

Förslag till nya stadgar

Sedan hösten 2017 har styrelsen arbetat med att ta fram ett nytt förslag på stadgar för klubben.  Resultatet ser du här nedan för granskning av alla medlemmar.   Du som är medlem kommer att få ett mail med en länk till en enkät där du kan ge dina synpunkter på […]

1 av fredagens unghundar

Juniortest

Jaktretrieverklubben inför nu ett test för unga hundar. Vi kallar det Juniortest! Här har du möjlighet att testa din unga hund (upp till 18 månaders ålder), för att se dess jaktliga egenskaper och hur långt ni har kommit i er träning. Juniortestet, är ett inofficiellt prov, och stambokförs inte. Läs […]

Jaktretrieverklubbens logo

Info från styrelsemötet

Styrelsen har haft möte och här kommer information om de viktigaste punkterna. Markprovssäsongen är säkrad och de på hemsidan publicerade proven kommer att kunna genomföras, vi hoppas på ett gott deltagarantal. Mästerskapet kommer i år att gå på Charlottenlund utanför Ystad. Provet kommer att dömas av Carsten Junker Nissen, Henrik Vilendal, Kenneth Rajczyk […]

Jaktretrieverklubbens logo

Styrelsen informerar

Under den kommande helgen är det dags för första styrelsemötet efter extrastämman. Vi kommer utvärdera året så här långt, titta på de ärenden och skrivelser som kommit in och dra erfarenheter,  så att vi sen kan lägga allt fokus på arbetet vidare. Vi återkommer med uppdateringar under nästa vecka!   […]

Jaktretrieverklubbens logo

Lämnar sitt uppdrag

Vi vill meddela att Kristine Olsen har valt att lämna sitt uppdrag som suppleant i styrelsen pga. personliga skäl. Vi är mycket glada att hon även fortsättningsvis kommer att vara aktiv i klubben utanför styrelsearbetet. Styrelsen vill passa på att varmt tacka henne för det arbete hon har lagt ner […]

Jaktretrieverklubbens logo

Rykten…

Det har pågått / pågår livliga diskussioner på olika sociala medier om vad som hände på årsmötet. Många grupper återspeglar inte klubben eller mötets resultat. Grupperna administreras inte av oss utan är privata initiativ utom vår kontroll i klubben, de har i en del fall vårt namn och vår logga […]

Jaktretrieverklubbens logo

NU räcker det…

Det är med stor sorg i hjärtat och sinnet som jag skriver detta till er medlemmar i Jaktretrieverklubben. Under alla mina år i klubben, som medlem, som utskottsmedlem och som styrelsemedlem har jag aldrig tidigare upplevt det som har skett inom klubben den sista tiden. Jag kan – och vill […]

VILKET JUBILEUM!

För 15 år sedan bildades Jaktretrieverklubben med målsättning att bli det självklara valet för jägare med retriever. Vi ville ha träningar och jaktprov som utvecklade hundar och hundförare och tränare och jaktprovsdomare som kunde bidra till att våra hundar och vårt avelsmaterial ständigt förbättrades. Det har varit 15 ganska långa […]

Plats kvar pga återbud!

På grund av sent återbud, har vi nu några platser kvar till denna träning! Apporteringsträning med inriktning vattenträning den 28-29 maj i Agusa vilthäg Du är hjärtligt välkommen på apporteringsträning med inriktning vattenträning. Instruktörer är Marieth Johansson och Marie Strauss.   Du som kursdeltagare måste ha grunderna i apportering på […]

Daphne

Att registrera sin hund i SJR

Det känns fantastiskt att lägga ut denna info på vår sida! Med den “explosion” av registreringar det blivit den senaste tiden känns det som vi behöver underlätta för alla nya medlemmar. När ni ska registrera era hundar i SJR, går ni till www.sjr.nu/enskild-hund, där finner ni blankett som ska fyllas i och […]

Ordförande Håkan Hansson

Ordförande har ordet

2015 har varit ett fantastiskt år för vår klubb, medlemsantalet har ökat mer än någonsin. Vi hade 255 medlemmar vid årsskiftet, och det är medlemmar som har jakt och apporteringen som intresse! Aktiviteten på Facebook är även det ett tecken på att många har ett ökat intresse av klubben. Facebook […]

Hej alla klubbmedlemmar!

Jag hoppas att ni all har haft en skön och avkopplande jul- och nyårshelg. 2013 har varit ett bra år för klubben med många aktiviteter. Träningsutskottet har erbjudit mängder av träningstillfälle, både med tränare från Storbritannien, Danmark och Sverige. Det har även erbjudits träningar på riktig småviltsjakt, något som verkligen […]

Till klubbens Apportörer

Jag vill börja med att tacka för förtroendet som klubbens nyvalde ordförande. Vem är jag? Jag har varit medlem nästan sedan klubben startades för elva år sedan och engagerad till och från med diverse uppdrag. Tidningen Markerat var mitt ansvar under några år och jag har även varit tränare i […]