Styrelsen informerar


Välkommen till vår nya hemsida!

Som framgår har hemsidan fräschats upp genom ett samarbete med Sofia Asklund på AsklundDesign. Vår ambition har varit att skapa en estetiskt tilltalande och samtidigt […]


Juni 2010

Klubbmedlemmar! Vi har en spännande säsong framför oss med olika kurser och prov under våren och sommaren. Som redan har framgått på vår hemsida har […]