Hälsoprogram

Den 15 juni 2010 beslutade Jaktretrieverklubbens styrelse om ändring av hälsoprogrammet i enlighet med följande:

  • Båda föräldradjuren ska ha känd status för HD och armbågar.
  • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år från parningstillfället med undantag från följande situationer;

a) båda föräldradjuren har friförklarats (normal/clear) vid genspecifik test (DNA) för prcd-PRA eller

b) båda föräldradjuren är hereditärt fria (som hereditärt fri räknas en avkomma till två DNA-testade – friförklarade – föräldrar)

  • anlagsbärande hund får användas till avel endast med DNA-testad friförklarad hund.
  • endast genspecifika tester av blodprov från företaget Optigen godkänns tills vidare.
  • inga affekterade djur (DNA-test eller ögonlysning) får användas i avel.

Mer info www.sjr.nu