Hälsoprogram

År 2001 antog Jaktretrieverklubben hälsoprogram angående HD/AD samt ögonlysning

  • Båda föräldradjuren ska ha känd status för HD och armbågar
  • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år från parningstillfället.

Den 15 juni 2010 beslutade Jaktretrieverklubbens styrelse om ändring av hälsoprogrammet i enlighet med följande:

  • Båda föräldradjuren ska ha känd status för HD och armbågar.
  • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år från parningstillfället med undantag från följande situationer;
  1. a) båda föräldradjuren har friförklarats (normal/clear) vid genspecifik test (DNA) för prcd-PRA eller
  2. b) båda föräldradjuren är hereditärt fria (som hereditärt fri räknas en avkomma till två DNA-testade – friförklarade – föräldrar)
  • anlagsbärande hund får användas till avel endast med DNA-testad friförklarad hund.
  • endast genspecifika tester av blodprov från företaget Optigen godkänns tills vidare.
  • inga affekterade djur (DNA-test eller ögonlysning) får användas i avel.

Den 12/12-2019 gjordes tillägget att endast genspecifika tester från välrenommerade företag godkänns.

Mer info www.sjr.nu