Om Jaktretrieverklubben


Jaktretrieverklubben är en fristående och framåtsträvande klubb som startade i mars 2001 och vänder sig till alla som ser retrievern som arbetande jakthund. Klubbens målsättning är att bevara och utveckla retrieverrasernas jaktliga egenskaper genom att dessa ges högsta prioritet i avelsarbetet, samt att ge möjligheter för utbildning och träning, av förare och hundar, som tar tillvara hundarnas bästa egenskaper vid jakt.

Läs Jaktretrieverklubbens stadgar.

Jaktträning och prövning av hundar

För Dig som är intresserad av att träna Din retriever för användning vid jakt, kommer det successivt att finnas möjligheter till detta lokalt, på många orter.

Träning och apporteringsprov inriktas helt på förberedelser inför jakt. Meriteringssystemet är uppdelat i Workingtest Öppen klass och Workingtest Vinnarklass samt Markprov öppen klass och Markprov vinnarklass, där prövningen vid de senare alltid sker i samband med jakt. Resultaten av dessa prövningar har stor avelsmässig betydelse då jaktprovsmeriterade hundar har erkänt goda jaktliga egenskaper och även är dresserbara och sunda hundar. Om dessa resultat används som grund i aveln kommer vi även i framtiden att kunna jaga med hundar som kan och vill finna skadat vilt.

Hälsoprogram och försäkring av hund

I juni 2001 antog Jaktretrieverklubben ett hälsoprogram som innebär att det för registrering i SJR krävs:

Att båda föräldradjuren har känd status för HD och armbågar.

Att båda föräldradjuren är ögonlysta inom ett år från parningstillfället.

Avläsning av röntgenresultat görs av leg. vet Caroline Nilemo.

För stambokföring av hundar och registrering av meriter och hälsostatus har Jaktretrieverklubben associerats med Svenskt Jakthunds Register (SJR). Mer information om SJR hittar Du på www.sjr.nu

Försäkring av hund

För registrerade hundar har SJR ett samarbetsavtal med If Skadeförsäkringar, där fullvärdeförsäkringen baseras på meriter erhållna i Jaktretrieverklubben och Danska Retrivernes Jagthundeklub (RJK). Du kan försäkra till fullvärde med jakthundsrabatt.

Information om värderingsnormer hittar Du här:

[slider title=”If värderingsnormer”]

Värderingsnormer för Retrievers registrerade i SJR.
Försäkringsbeloppen är överenskomna med If Skadeförsäkringar i januari 2007.
Kravnivå/meriter Belopp
Valp 10 000
Hund vid 1 års ålder 12 000
Hund 1½ år och jakttränad 15 000
Godkänt Apporteringsprov 18 000
Utmärkelse Markprov öppenklass 25 000
Meriter i Off. Working Test Öppenklass Belopp
Utmärkelse 18 000
Meriter i Off. Working Test Vinnarklass Belopp
Utmärkelse eller 4:e vinnare 20 000
3:e vinnare 22 000
2:e vinnare 22 000
1:e vinnare 24 000
Svens WorkingTest mästare SWTM 25 000
Meriter i Markprov Vinnarklass Belopp
Utmärkelse eller 4:e vinnare 27 000
3:e vinnare 30 000
2:e vinnare 35 000
1:e vinnare 40 000
Svensk Field Trial Champion SFTCH 50 000
Mästerskapsvinnare SFTCH 55 000
OBS! Samtliga belopp avser helhetsvärden och kan ej kombineras.

[/slider]

Gränsöverskridande verksamhet

Dansk Jagthunderegistrering (DJR) och SJR har ömsesidigt erkänt varandra vilket innebär att meriteringssystemet i RJK är tillgängligt för Jaktretrieverklubbens medlemmar. Meriter erhållna i Danmark/RJK registreras och avelsutbyte mellan länderna kan ske utan begränsning.

Deltagande på RJKs prov – Regler

Som medlem i Jaktretrieverklubben har du också tillgång till hela provverksamheten i Retrievernes Jagthundeklub i Danmark (RJK). Programmet hittar Du på www.rjk.dk.

Anmälan görs liksom tidigare på RJKs blankett. Svenska meriter gäller för deltagande i alla klasser. Obs! För deltagande i RJKs Mästerskap gäller endast meriter erhållna i Danmark. Obs!

En förutsättning för att deltaga på RJKs prov är att hunden är registrerad i DJR eller SJR samt naturligtvis, att hunden är rabiesvaccinerad.

Information om vad som gäller för att ta med din hund till Danmark här:
[slider title=”Införsel av hund till Danmark”]

Tag kontakt med din veterinär, minst 6 månader före beräknad resa – för att få detaljer kring vaccineringen.
Vaccinering mot Rabies, leptospiros och valpsjuka är det som gäller.
Hunden skall vara öronmärkt och/eller chipmärkt.
Hunden rabiesvaccineras två gånger, med 30 dagar mellan första och andra vaccinationen samt två sprutor med leptospiros. Det skall gå minst 120 dygn från sista rabiesvaccineringen till dess att ett blodprov tas. Detta görs för att se att vaccinet verkat dvs. att antikroppar finns i en bestämd mängd.
Blodprovet skickas iväg och djurägaren/veterinären erhåller svaret. Är svaret positivt kan veterinären sammanställa alla vaccinationer i ett pass, vilket alltid skall finns med när du reser ut från Sverige, t ex till Danmark, Finland osv.
Passet stämplas vid tullstationen när du lämnar Sverige och likaså vid återresan. Ny vaccinationen görs sedan före 1 år och 45 dagar alt. vart 3:e år, beroende på vilket vaccin som använts, som en “påfyllning” av rabiesvaccinationen. Tiden är viktig annars får man göra om hela proceduren.
Valpsjuka- och parvovaccination skall vara giltiga.
Ett veterinärintyg som intygar att hunden avmaskats för dvärgbandmask (giltigt i 4 veckor) finns att få tag på genom din veterinär.
Har du frågor kan säkert din veterinär stå till tjänst.
För fullständig information gå in på www.jordbruksverket.se

[/slider]