Om Jaktretrieverklubben

Jaktretrieverklubben är en fristående och framåtsträvande klubb som startade i mars 2001 och vänder sig till alla som ser retrievern som arbetande jakthund. Klubbens målsättning är att bevara och utveckla retrieverrasernas jaktliga egenskaper genom att dessa ges högsta prioritet i avelsarbetet, samt att ge möjligheter för utbildning och träning, av förare och hundar, som tar tillvara hundarnas bästa egenskaper vid jakt.

Läs Jaktretrieverklubbens stadgar.

Jaktträning och prövning av hundar

För Dig som är intresserad av att träna Din retriever för användning vid jakt, kommer det successivt att finnas möjligheter till detta lokalt, på många orter.

Träning och apporteringsprov inriktas helt på förberedelser inför jakt. Meriteringssystemet är uppdelat i Workingtest Öppen klass och Workingtest Vinnarklass samt Markprov öppen klass och Markprov vinnarklass, där prövningen vid de senare alltid sker i samband med jakt. Resultaten av dessa prövningar har stor avelsmässig betydelse då jaktprovsmeriterade hundar har erkänt goda jaktliga egenskaper och även är dresserbara och sunda hundar. Om dessa resultat används som grund i aveln kommer vi även i framtiden att kunna jaga med hundar som kan och vill finna skadat vilt.

Jaktretrieverklubbens logo