Införsel av hund till Danmark

Sedan 2012 har bestämmelserna för in- och utförsel av hund blivit enklare.

För fullständig information gå in på www.jordbruksverket.se