Meriteringssystem

I stort sätt är hela meriteringssystemet uppbyggt på prövning av hundarna vid praktisk jakt.

För svenska deltagare gäller Markprovreglementets § 8 pkt 1-2

Hundarnas ägare och förare skall vara medlem i Jaktretrieverklubben eller utländsk klubb som är erkänd av Svenskt JakthundsRegister (SJR).
Svenskägda hundar skall vara stambokförda i SJR eller i en av SJR erkänd stambokförande organisation.
SJR har erkänt Retrievernes Jagthundeklub som enda utländska klubb. Av SJR erkänd stambokförande organisation finns Danskt Jagthunderegister (DJR).

Inkörsporten för provmeritering är Apporteringsprov.

Vägen mot Field Trial Champion (S FTCH) går över en ”Utmärkelse” i Öppen Klass Markprov och 2 x 1:e vinnare i Markprov Vinnarklass.

Det kan bli Ni!

Klicka på bilden för att se den i större format.

JRK provsystem