Registrering av enskild hund i SJR

Detta måste göras senast 14 dagar innan provet!

Kopia av stambok insändes och i det fall det finns intyg om känd HD och armbågsstatus, ögonlysningsresultat samt dokumentation över tidigare erhållna meriter i klubbar associerade till SJR eller DJR insändes.
Obs! Ange aktuell hemadress om den inte finns på stamboken.
OBS! Var noga med ägaruppgifter!

Avgift för stambokföring i SJR 300:- insättes samtidigt på SJRs
PlusGiro 19 12 63 – 3

Inom ca 3 veckor från det att handlingar och avgift erhållits distribueras stamtavla och insänt originalmaterial till hundägaren.