Provkatalog Wt Vinnarklass Höör, Skåne 2018-06-17

Domare: Henrik Møller (A), Bo Nilsson (A)

Susse Meurling (A), PG Hansson (A)

Provledare: Johan Olsson 0733770138

Dog steward: Sofie Dicksson


1. Mandylike’s Zola

Svart Labrador Tik, född -12 SJR 25-1205-17

(Portlick Ralph – Mandylike’s Very Victrix)

Uppfödare: Susanne Ericsson

Ägare: Susanne Ericsson

Förare: Susanne Ericsson

2. Dark Moor’s Rita

Svart Labrador Tik, född -15 DK03969/2015

(Bjoljahn Chief – Dark Moor’s Kivi)

Uppfödare: Marianne Brredkjær

Ägare: Benedicte Bjoljahn

Förare: Benedicte Bjoljahn

3. Roekull Lowes Offa

Gul Labrador Tik, född -14 SJR 25-0987-16

(MPM 12 DKFTCH Jobeshill Olof – Roekull Inkas Lowa)

Uppfödare: Ann-Kristin Nilsson

Ägare: Lisbeth Svensson

Förare: Lisbeth Svensson

4. Ettermyrans Melvin

Gul Labrador Hane, född -10 SJR 25-0598-10

(SEJ(A)CH Garronpoint Mole – Ettermyrans Jetta)

Uppfödare: Ann-Charlotte Selberg

Ägare: Ann-Charlotte Selberg

Förare: Ann-Charlotte Selberg

5. Nettlefields Falco

Gul Labrador Hane, född -13 SJR 25-0755-13

(Silversnipe Ranger af Timberline – MPM 14 Country Sports Black

Pearl)

Uppfödare: Håkan Hansson

Ägare: Håkan Hansson

Förare: Håkan Hansson

6. Skoglösa Pralin

Svart Labrador Tik, född -13 SJR 25-0735-13

(GBFTCH Waterford Ganton – DK FTCH Skoglösa Härja)

Uppfödare: Anna Johnsson Andersson

Ägare: Anna Johnsson Andersson

Förare: Anna Johnsson Andersson

7. SFTCH MPM13 Skoglösa Hilda of Go Great Guns

Gul Labrador Tik, född -10 SJR 25-0563-10

(DKFTCH DKTM Clonbara Smiler af Rosefield – Duvkullans

Sapio)

Uppfödare: Anna Johnsson Andersson

Ägare: Mads Kristoffersen

Förare: Mads Kristoffersen

8. Caper Cailies Sirocco

Gul Labrador Tik, född -15 SJR 25-1155-17

(Caper Cailie’s Challenger – Ettinsmoor Caper Cailies)

Uppfödare: Carin & Isac Träffe

Ägare: Carin Träffe

Förare: Carin Träffe

9. Cosmic Cover’s Rally’s Refine

Svart Labrador Tik, född -11 SJR 25-0976-16

(Lakedown Diawl Bach – Searove Tan´s Glory)

Uppfödare: Åza Vikström

Ägare: Margareta Tööj

Förare: Filip Tööj

10. Caper Cailie’s Sunshine

Gul Labrador Tik, född -14 SJR 25-1042-16

(Caper Cailie’s Challenger – Ettinsmoor Caper Cailie’s)

Uppfödare: Carin & Isac Träffe

Ägare: Eva Rantén

Förare: Eva Rantén

11. Rævsager Tess Lina

Svart Labrador Tik, född -16 SJR 25-1360-18

(Aspijana Kovo – Heley Davidson)

Uppfödare: Kristian Rævsager

Ägare: Klaus Wetterberg

Förare: Klaus Wetterberg