Förslag till nya stadgar

Sedan hösten 2017 har styrelsen arbetat med att ta fram ett nytt förslag på stadgar för klubben. 
Resultatet ser du här nedan för granskning av alla medlemmar.
 
Du som är medlem kommer att få ett mail med en länk till en enkät där du kan ge dina synpunkter på förslaget. Om du inte mottagit detta mail före den första maj, beror det troligtvis på att vi inte har din e-mailadress i medlemsregistret. I sådant fall kontakta medlemsregistret.
 
Vi kommer stänga granskningen i augusti och därefter revidera förslaget om så skulle behövas.
Årsmötet 2019 kommer att rösta om antagande av nya stadgar.